Nyheter

Legekontoret

Ekontakt og ekonsultasjon

EKontakt er korte spørsmål til legesekretær, bestilling av pasienttransport eller når en har andre administrative spørsmål. 

Dersom henvendelsen er en medisinsk forespørsel som krever medisinsk vurdering ved lege vil dette utløse ekonsultasjonstakst. 

eKonsultasjon er medisinske spørsmål til legen når fysisk fremmøte ikke er nødvendig, et alternativ til vanlig legetime. Bilder og dokumenter kan sendes som vedlegg.

Det er kvelds/helgetakster på eKonsultasjoner som besvares etter kl. 16.00. Grunnet stor arbeidsbelastning på dagtid vil ofte ekonsultasjon besvares på kveld og dette vil medføre kveld/helgetakst.