Tilgjengelighet

Parkering

  • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

Inngangsparti

  • Synlig dør i forhold til veggfarge

Venterom

  • Det er skiltet til resepsjon, wc og betalingsautomat
  • Ingen lange bord som gir begrenset fremkommelighet

Skilt

  • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør

Resepsjon

  • Fri gulvplass 1,5 meter x 1,5 meter. Mulig å snu en rullestol i resepsjonsrommet

WC

  • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett
  • Toalettarmstøtter montert på begge sider av toalett i høyde 0,7 meter fra gulv til overkant armlene. Fri bredde mellom toalettarmlene 0,6 meter. Toalettrullholder under armlene.

Belysning

  • Oppholdsareal/trapp/kommunikasjonsveier 200-300 lux
  • Laboratorium 700 lux (minimum)