Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Ferieavvikling i sommer

I juli og august vil det være ferieavvikling for leger og helsesekretærer ved Helse Pluss Legesenter. Vi beholder normal åpningstid, men bemanningen er kraftig redusert. Vi ber derfor om at ting som ikke haster utsettes til senere.

Dersom noe haster og du er i behov for legetime raskt, kan du ringe oss samme dag kl 09.00.

Grunnet lav bemanning ber vi deg om å være ute i god tid ved reseptfornyelser, forlengelse av sykmeldinger og andre spørsmål. Det er ikke sikkert vi rekker over alt samme dag.

Noe ekstra ventetid på telefon, i resepsjonen og på laboratoriet må påregnes.

Helsenorge vil i stor grad lukkes ned, dette for at viktige ting ikke skal ligge usett.

Vi ønsker dere god sommer!