Nyheter

Legekontoret

Influensavaksine 2023/2024

Du kan få influensavaksine hos oss. Du kan enten ringe og avtale tidspunkt eller komme innom (drop-in) i åpningstiden. Disse to vaksinene kan settes samtidig.

Årets influensavaksine koster 300 kr. Frikort dekker ikke influensavaksinen. 

Hvis du ønsker pneumokokkvaksine (lungebetennelsesvaksine), kan du få resept, og hente denne ut på apoteket. Pasienter over 65 år anbefales vaksinen dersom de ikke har tatt denne tidligere, eller det er mer enn 6 år siden forrige dose.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  diabetes type 1 og 2
  leversvikt eller nyresvikt
  kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)